ขนส่งจากจีน

ขั้นตอนการขนส่งจากจีน

April 2, 2021 Don Oliver 0

Shipping คืออะไร ?  Shipping เป็นกระบวนการนำเข้าสินค้า ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะความหมายในส่วนที่คนที่สนใจธุรกิจชิปปิ้งสินค้าจากจีนควรรู้ นั่นก็คือการ Shipping หมายถึงกระบวนการนำเข้าสินค้าจากจีน โดยทางพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือตัวแทน Shipping ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการในรูปแบบของบริษัทที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การส่งของออกจากโกดังจีน รับของลงเรือ ปล่อยของจากท่า ผ่านพิธีศุลกากร จัดทำเอกสารสำคัญแทนตัวพ่อค้าแม่ค้าที่มาใช้บริการ เพื่อนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาแล้วนำส่งไปถึงผู้ใช้บริการ Shipping ต่อไป  ขั้นตอนการขนส่งจากจีน  สำหรับขั้นตอนขนส่งจากจีนนั้น Shipping จีน จะทำหน้าที่ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนกระทั่งสินค้าจัดส่งถึงมือลูกค้า ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้ ขั้นตอนที่จัดได้ว่าใช้เวลามากที่สุด หรือมีความยุ่งยากซับซ้อนสูงสุด คือขั้นตอนการขนส่งของจากจีน ปัจจุบัน มีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ ขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ำ […]